Nieuwsbrief mei 2021
 

Agenda :

 

 18 en 21 juni   Studiedagen leerkrachten, kinderen zijn vrij
 23 juni  19:30 uur MR-vergadering
 23 t/m 25 juni  Alternatief Kamp groep 8
  6 juli  Wenmiddag 13.00-14.30 uur
  9 juli  Rapport mee
 15 juli  Laatste schooldag groep 1/2 en 8
 16 juli  Laatste schooldag groep 3 t/m 7
 19 juli t/m 27 augustus  Zomervakantie
 30 augustus  Weer naar school

 

     Beste lezers,
De meeste communicatie met ouders en verzorgers vindt plaats via Social Schools, maar zo nu en dan maken we een schoolbrede nieuwsbrief om een indruk te krijgen wat er buiten de groep van uw kind nog meer op De Cirkel gebeurt. 
De maatregelen in Nederland worden versoepeld. Voor het basisonderwijs zijn nog geen wijzigingen aangekondigd. We volgen nog steeds het geldende protocol: binnen de kaders en op verantwoorde wijze doen we zoveel mogelijk leuke activiteiten. Wel hebben we ervoor gekozen om het 45-jarige lustrum te verplaatsen naar volgend schooljaar. In de hoop dat er dan meer mogelijk is, ook in het bijzijn van ouders!
Op dit moment blijft de eigen groepsbubbel gehandhaafd, zodat er in geval van een coronabesmetting zo min mogelijk kinderen in quarantaine hoeven. We gaan er mooie laatste schoolweken van maken!
Ondertussen zijn wij alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Binnenkort wordt bekend welke groepen er volgend schooljaar komen en wie de juf/meester wordt.
.

Met vriendelijke groet,

 

Merijn Zanen

    
     Parkeren rondom school
Wij vragen ouders en leerlingen om zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te komen, maar realiseren ons ook dat het in sommige gevallen nodig is om de auto te pakken. Komt u met de auto, houd dan de verkeersveiligheid in de gaten!

Zo is het niet toegestaan om op de stoep te parkeren of met de auto midden op de weg te blijven staan, omdat daarmee het zicht ontnomen wordt van degenen die met de fiets komen of als voetganger oversteken. 

Het is belangrijk dat alle kinderen veilig van en naar school kunnen gaan. Kom op tijd, zodat u indien nodig iets verder weg kunt parkeren en het laatste stukje te voet af kunt leggen. Bedankt voor uw medewerking!

    
     Let op: Laatste schooldag groep 1/2 (wijziging)
De kinderen uit groep 1/2 hebben op vrijdag 16 juli vrij, de laatste schooldag is donderdag 15 juli. Op vrijdag 16 juli gaan de juffen op Brittenburg alvast hard aan de slag voor de interne verhuizing en worden de huidige kleuterlokalen leeggeruimd. Mocht vrijdagochtend voor u problemen opleveren, laat dit dan tijdig weten aan de groepsleerkracht. 
    
     Nieuwe inrichting locatie Brittenburg
Met ingang van volgend schooljaar starten wij met een nieuwe indeling van de locatie en met nieuw meubilair.  Dit betekent dat de groepen 1/2 gaan verhuizen naar de lokalen van de huidige groep 3 en 4 en dat de groepsruimten worden ingericht met nieuw meubilair. Ook richten wij een dubbelgebruik lokaal in als ontwikkelplein voor groep 1-2 met extra werkplekjes en een grote bouwplaats.


De groepen 3 en 4 krijgen een mooie nieuwe plek in de lokalen langs het fietspad achter de school en grenzend aan de gemeenschapsruimte. De gemeenschapsruimte wordt in de zomervakantie omgetoverd tot een leerplein voor de groepen 3 en 4 met verschillende werkplekjes, leeshoek en een podium. 

    
     Kind & Co Sport BSO
Kind&Co is al een tijdje bezig met voorbereidingen voor een Sport BSO op Olympia. Inmiddels zijn de vergunningen aangevraagd bij de gemeente. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen zich aanmelden voor de Sport BSO. Dat kan voor alle BSO dagen, maar ouders/kind kunnen ook kiezen voor bijvoorbeeld 1 dag Sport BSO en de overige dagen 'gewone BSO'. Lees meer hierover in deze nieuwsbrief!
    

    

Wist u dat...

  • De groepen 1-2 gestart zijn met het thema 'Ruimte & Robots'.
  • Groep 3 op 2 juni, 4 juni, 9 juni en vrijdag 11 juni de 'avond 4 daagse' gaan wandelen onder schooltijd. Hiermee sponsoren de kinderen het jeugd reuma fonds.
  • Groep 5A moestuintjes in de klas heeft? 
  • Groep 8 een alternatief kamp heeft op 23, 24 en 25 juni? Het belooft weer spectaculair en verrassend te worden! We hebben er zin in! 
  • Groep 8 ook druk bezig is met het instuderen van een musical...

 

    

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2

Zomerfeest groep 1-2:
Met de huidige coronaregels gaat het zomerfeest in de groepen 1-2 van vrijdag 4 juni dit schooljaar niet door.  

Wel vieren wij een feestelijke themaochtend met de eigen groep op woensdag 2 juni.

 

Themafeest groep 1-2 op 2 juni:
In de groepen 1-2 zijn wij vorige week gestart met ons nieuwe thema Ruimte & Robots. Op woensdag 2 juni vieren wij een feestelijke themaochtend in de groepen 1-2. Dit betekent dat alle kinderen op woensdag 2 juni in het thema verkleed naar school mogen komen. De juffen van groep 1-2 zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Wij verklappen nog niet te veel, maar kunnen jullie wel al vertellen dat we samen met de kinderen deze ochtend een avontuurlijke ruimtereis gaan maken!

Groep 4

Vorige week hebben we in beide groepen 4 een buitenles gehad: “Voorjaar op de boerderij”.

Dit ging over de kringloop van bijv. de kikker, vogels, de appelboom en konijnen.
We hebben het gehad over kikkerdril en kikkervisjes en geleerd om een nestje te bouwen waar de vogels hun eieren in kunnen leggen. 

In de klas hebben de kinderen in een werkboekje stickers geplakt waarbij ze de juiste kringloop moesten maken. Het was een erg leerzame en leuke les!

Begin van het schooljaar had juf Dunja er het volste vertrouwen in... Feijenoord werd kampioen!! Maar daar waren de meeste kinderen in de klas het totaal niet mee eens!
Dus de weddenschap begon... helaas heeft juf Dunja verloren en dat betekende voor haar een dag lang in een Ajax shirt lopen!

Groep 5 en 6
Afgelopen week hebben de kinderen van groep 5 en 6 een digi-dag gehad. De kinderen hebben les gehad van twee docenten in programmeren. Ze hebben een eigen wereld ontworpen in een zelfgemaakte game! Iedereen was super enthousiast. Het was erg leuk en leerzaam.

Groep 6
In groep 6A zijn we veel bezig met het op een fijne en positieve manier omgaan met elkaar. Zo hebben we elkaars kwaliteiten benoemd en die in een creatieve opdracht uitgewerkt. Ieder kind is een bloem met op de bloembladeren zijn kwaliteiten!

Brede School Super Cool Kidsfeest 2021

Vanaf medio mei voor alle kinderen in Gouda: Super Cool Kidsfeest 2021

Het Super Cool Kidsfeest is het afscheidsfeestje van het kindercollege. Tijdens dit gratis feest is er van alles te doen en te beleven voor alle kinderen in Gouda. En dit jaar doen we het nog leuker dan anders: we vieren het vanaf half mei tot en mét de zomervakantie.

Gedurende deze periode kunnen kinderen meer dan 50 leuke activiteiten doen op ruim 40 verschillende locaties in Gouda. Daarmee is het Super Cool Kidsfeest niet alleen het grootste, maar ook het langst durende gratis Goudse kinderfeest.

 

Vanwege het coronavirus kon het Super Cool Kidsfeest vorig jaar niet doorgaan. Dit jaar is het met de hulp van alle meewerkende organisaties gelukt om het feest te spreiden over meer dan 40 locaties in Gouda. Bovendien zijn de meeste locaties op elk tijdstip van de dag te bezoeken. Op elke locatie kunnen kinderen iets doen. Er zijn activiteiten voor peuters en voor oudere kinderen. En er zijn activiteiten voor kinderen van alle leeftijden. Wat de kinderen kunnen doen, wordt uitgelegd in filmpjes die via een QR-code op de locatie te zien zijn.

 

Op pad met de Super Cool Kidskaart en een smartphone

Om de filmpjes te kunnen zien is een smartphone nodig die QR-codes kan scannen. Daarnaast krijgen alle kinderen ook de Super Cool Kidskaart, waarop alle locaties duidelijk zijn aangegeven. Deze Kidskaart wordt binnenkort uitgedeeld.

Bericht van Centrum voor Jeugd en Gezin
Op 08 juni a.s. organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin de cursus ‘Ouderschap is Jongleren’ . Als ouder moet je veel ballen in de lucht houden: denk aan werk, kind, partner, vrije tijd en soms ook nog (mantel)zorg. Druk, druk, druk dus!

Dat kan lastig zijn. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we voorbeelden waar veel ouders mee te maken krijgen. Je krijgt tips, inzicht in wat jouw sterke kanten als ouder zijn en wisselt je ervaringen uit met andere ouders. Zie deze link.

Bericht van de Brede School

Zomeracademie 2021

Dit jaar is de 8e editie van de Zomeracademie. In de laatste twee weken van de zomervakantie komen leerlingen van groep 5, 6 en 7 naar school. ’s Ochtends gaan we aan de slag met rekenen, taal en lezen (gepersonaliseerd leren). Dit wordt gecombineerd met educatieve middagprogramma’s. De Zomeracademie is bedoeld voor kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, kinderen waar 6 weken vakantie nét iets te lang voor is.

 

Sterker naar de brugklas

Voor groep 8 is er ‘Sterker naar de brugklas’ (voorheen bekend als de mei-academie). Dit is een 3-daagse training waarbij kinderen aan de slag gaan met vragen als ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Hoe geef ik mijn grenzen aan?’. De focus ligt hierbij op de sociaal-emotionele ontwikkeling. ‘Sterker naar de brugklas’ is dit jaar op 23, 24 en 25 augustus 2021.

 

Deze week is de werving gestart voor beide activiteiten. De flyers kunt u vinden in de bijlage. Via de volgende links kan er digitaal aangemeld worden.

 

Zomeracademie

Sterker naar de brugklas


R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62