Nieuwsbrief april 2021
 

Agenda :

 

   2 april  Goede Vrijdag, kinderen zijn vrij
   5 april  Tweede Paasdag, kinderen zijn vrij
 19 t/m 23 april  10-minuten online gesprekken groep 1/2
 23 april  Koningsspelen tot 12.00 uur
 26 april t/m 7 mei  Meivakantie
 11 mei  MR-vergadering online
 13 mei  Hemelvaartsdag, kinderen zijn vrij
 14 mei  Kinderen zijn vrij

 

     Beste lezers,
Donderdag is het team van de Cirkel verrast met een heerlijke paasattentie, geregeld door de OR namens alle ouders en verzorgers van school.
Hartelijk dank daarvoor!
Het team van De Cirkel wenst iedereen een zalig paasweekend!
    
     Quarantaine
Zoals u weet is op vrijdag 19 maart de eerste groep van De Cirkel in quarantaine gegaan. De juf en kinderen die zich vervolgens hebben laten testen, hadden gelukkig geen corona. Het heeft geen gevolgen gehad voor broers of zussen op school. Kinderen die zich niet hebben laten testen, zijn tien dagen in quarantaine gebleven.
Op donderdag 1 april, en dat is helaas geen grap, is groep 8A in quarantaine gegaan vanwege een coronabesmetting van een klasgenoot. Net voor het paasweekend... Succes jongens en meisjes van 8A! Hopelijk mogen jullie snel weer naar buiten.
Graag herinneren we u nogmaals aan de coronamaatregelen die van toepassing zijn:
 • kinderen met een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn mogen niet naar school komen. In dat geval graag afwezig melden via Social Schools;
 • denk aan de gespreide breng- en haaltijden. Kom niet te vroeg en ga na het brengen van uw kind(eren) zo snel mogelijk weer weg;
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • U kunt de beslisboom raadplegen als u twijfelt of uw kind naar school mag. Deze is te raadplegen via

   

  https://www.boink.info/beslisboom.
In dit document van De Groeiling praktische informatie over corona (testen) bij kinderen.

 • Tip: vraag nu vast een DigiD aan voor uw kind! Met een DigiD kunt u online een testafspraak maken voor uw kind (vanaf 7 jaar) en kunt u de uitslag van de coronatest online raadplegen.Dat gaat sneller dan wachten op een telefoontje van de GGD. Het aanvragen van een DigiD duurt een aantal dagen: https://digid.nl/aanvragen
    
     Schoolvakanties schooljaar 2021-2022
De vakanties voor schooljaar 2021-2022 zijn bekend. De studiedagen volgen nadat deze zijn afgestemd met de MR.

 

 Herfstvakantie

 18 t/m 22 oktober 2021
 Kerstvakantie  27 december t/m 7 januari 2022
 Voorjaarsvakantie  28 februari t/m 4 maart 2022
 Tweede Paasdag  18 april 2022
 Meivakantie  25 april t/m 6 mei 2022
 Hemelvaartsdagen  26 en 27 mei 2022
 Tweede Pinksterdag  6 juni 2022
 Zomervakantie  11 juli t/m 19 augustus 2022
    
     Digitaal prentenboek voorlezen aan de onderbouw
Om toch nog een beetje Pasen te vieren met elkaar, heeft elke bovenbouwgroep (5 t/m 8) op dinsdag 30 maart via Zoom het digitale prentenboek ‘Een vriend als jij’ voorgelezen aan een onderbouwgroep (1 t/m 4).

Wat een bijzonder leuke en mooie ervaring! 

 

 

 

    
     Invullen voorkeur beeldgebruik
Veel ouders hebben hun voorkeur voor het gebruik van beeldmateriaal van hun kind(eren) al aangegeven in de Social School app. Dank daarvoor!

 

Herinneringen voor ouders die dat nog niet hebben gedaan:

een vriendelijk verzoek om uw beeldgebruik voorkeuren voor elk kind apart in Social Schools aan te geven. U kunt uw voorkeur kenbaar maken voor:

 • Social Schools (alleen toegankelijk voor ouders/leerkrachten van De Cirkel)
 • Schoolwebsite (openbaar)
 • Nieuwsbrief (ook voor geïntresseerden buiten school te zien)
 • Schoolgids (openbaar)

Zie de handleiding via deze link.

    
     Bril gevonden!
Op het middenbouw schoolplein van Brittenburg is een (lees)bril gevonden!

Wie mist deze bril? Geef het door via e-mail: administratie.cirkel@degroeiling.nl

    
     Paasprijsvraag
Meester Justin had een paasprijsvraag uitgezet; de kinderen moesten raden hoeveel chocolade paaseitjes er in een grote vaas zaten.
Ruim 100 kinderen hebben een gokje gewaagd. En wat zaten er veel kinderen dicht bij het goede antwoord! In de vaas zaten 362 paaseitjes! De drie kinderen die er het dichtst bij zaten zijn;
 • Mared 8B (360)
 • Michelle 8A (367)
 • Gijs 1/2C (369)

Zij hebben inmiddels een prijsje gekregen.

    
     Paasontbijt
Dit jaar hebben alle leerlingen een eigen ontbijtje mee naar school genomen in plaats van een ontbijt voor een klasgenoot gemaakt. Dat had natuurlijk te maken met de coronamaatregelen. In alle klassen waren paastafels gedekt en de kinderen hebben gezellig gegeten met elkaar. De OR had gezorgd voor drinken en een lekkere versnapering. Later op de dag zijn er paaseieren gezocht op het plein. En daar liep ook een paashaas rond!
    

    

Wist u dat...

 • Wij vergevorderde plannen hebben om locatie Brittenburg anders in te richten?! We gaan een leerplein maken voor groep 1/2 en een leerplein voor groep 3/4. De planning is dat de alles voor het nieuwe schooljaar 2021-2022 gerealiseerd is.
 • In groep 6a de kinderen een 'zoek de woorden dictee' gemaakt hebben in de klas!
 • Groep 3a en 3b afgelopen maandag een judoles hebben gehad.
 • Groep 4 een leuke spellingles op het schoolplein heeft gedaan. 
 • Alle groepen (er was een rooster gemaakt welke groep wanneer) paaseieren verstopt en gezocht hebben op het schoolplein.
 • We allemaal gaan genieten van een lang paasweekend...
    

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2

De 10-minuten gesprekken van groep 1-2 worden ingepland in de week van 19 t/m 23 april. De gesprekken zijn online via Zoom. Ouders/verzorgers kunnen zich inschrijven voor een gesprek van 8 t/m 12 april via Social Schools.  

 

De groepen 1-2 hebben de afgelopen weken gewerkt aan het thema Kunst. Er zijn mooie kunstwerken gemaakt door de kinderen. Als afsluiting hebben wij met de drie kleutergroepen ons themalied ‘Het museum’ gezongen op het plein. Verkleed als echte kunstenaars, in ons geverfde kunstshirt, hebben wij het thema Kunst feestelijk afgesloten. Het filmpje is met de ouders gedeeld via Social Schools. Wij zijn trots op al onze kunstenaars!

Groep 4
De kinderen hebben hele mooie paaseieren gemaakt, zie foto.
Groep 5 en 6
Wereldoriëntatie groepen 5 en 6:
Op het gebied van wereldoriëntatie werken we al een aantal weken over het thema 'Aardse Extremen': vulkanen, aardbevingen, tornado's enz. We hebben inmiddels vier onderzoeklessen gehad en kennis gemaakt met de inhoud van dit thema.
Op dit moment werken de kinderen een eigen onderzoeksvraag uit. De kinderen zullen over twee weken hun bevindingen en conclusies aan elkaar gaan presenteren in een 'markt'. In deze presentatie wordt er uitleg gegeven waar het aardse extreem voorkomt en hoe deze ontstaat. Ook zullen er survivaltips worden gedeeld.
Mooi om te zien hoe enthousiast en betrokken iedereen is!
Groep 8
De kinderen van groep 8 hebben verschillende musicals bekeken en er uiteindelijk één gekozen om te gaan instuderen in de komende tijd. Daar hebben ze ontzettend veel zin in!
Gymnastiekvereniging Velocitas
Op het schoolplein van locatie Brittenburg worden, buiten schooltijden, gymlessen gegeven door gymnastiekvereniging Velocitas. Door de corona-maatregelen kunnen de lessen niet in gymzalen gegeven worden. Zolang we buiten moeten blijven sporten, zijn deze lessen ook toegankelijk voor niet-leden.

 

De lessen bij de Cirkel zijn voor kinderen van 3 t/m 5 jaar. Op woensdag van 15:00-15:45 uur en vrijdag van 15:15-16:00 uur. Vooral op woensdag is er nog ruimte genoeg.

Iedereen die mee wil doen moet wel even aangemeld worden, alle informatie staat op de website, www.velocitasgouda.nl.

Centrum voor jeugd en gezin
CJG organiseert bijeenkomsten voor kinderen 'Piep zei de muis!' lees hier meer over via deze link.

En een webinar over temperamentvolle kinderen, zie deze link. 


R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62