Nieuwsbrief februari 2021
 

Agenda :

 

 22 t/m 26 februari

 Voorjaarsvakantie

   2,3,4 maart  Adviesgesprekken VO groep 8
   2,3,4 maart  10-minutengesprekken groep 3 t/m 7
 18 maart   W4Kangoeroe
   1 april  Paasviering
   2 april  Goede Vrijdag, kinderen zijn vrij
   5 april  Tweede Paasdag, kinderen zijn vrij

 

     Beste lezers,
Vlak voor de kerstvakantie werden we verrast door een lockdown en is er binnen een dag omgeschakeld naar thuisonderwijs.
Een groot compliment voor alle ouders/verzorgers, kinderen en leerkrachten! Met elkaar hebben we ons best gedaan het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. Dat is niet altijd makkelijk geweest. Ouders en verzorgers die werk en de begeleiding van hun kind(eren) moesten combineren. Kinderen die de gezelligheid van de groep misten. Juffen en meesters die een stap extra moesten doen om de kinderen goed in beeld te houden, wat van afstand moeilijker is dan in de klas.
Hartelijk bedankt allemaal! We zijn blij weer open te zijn.

 

Zoals u weet gebruiken we Social Schools als communicatiemiddel naar ouders toe, maar zo af en toe maken we een schoolbrede nieuwsbrief.

 

Wij wensen iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie!

 

 

Merijn Zanen
directeur
    
     Schouders eronder
Wat was het schrikken toen we hoorden dat de scholen weer moesten sluiten! Alle boeken en schriften werden verzameld, Chromebooks en opladers uit de kast getrokken en snel werd er gecheckt of alle inloggegevens correct waren. Socials Schools maakte overuren en de Zoommeetings werden weer ingepland. 

 

Thuis werd de opvang geregeld. Wie zorgt er voor de kinderen? Werkplekken werden opgeruimd. De ouderrol werd uitgebreid met taken van een leerkracht en manager. Thuis en op school werd er alles aangedaan om het allemaal te laten slagen. Het kostte wat energie en er zal hier en daar vast weleens een traan zijn gelaten, maar...De Cirkel draaide op volle toeren.

 

Het kerstdiner maakte plaats voor een ontbijt via Zoom. Niet wat we hoopten, maar ook gezellig. Het Kerstkoor werd gefilmd. De Kerstmusical werd verplaatst naar een ander moment. Ontzettend jammer dat we daar dit jaar niet van hebben kunnen genieten. Dat gaan we zeker op een ander moment doen! 

 

In de kleuterklassen werden de instructiefilmpjes van de leerkrachten gedeeld met de kinderen. In groep 3 volgden de kinderen de instructies van Veilig Leren Lezen elke dag. De groepen 4 lieten zich ook niet kennen. Vaak werd er in kleine groepjes met de juf gelezen, omdat dat zó belangrijk is. In de bovenbouw waren er veel Zoommeetings met elkaar, waarin er zelfs in breakoutrooms werd gewerkt. Kinderen maakten opdrachten samen, stelden vragen en werkten aan hun weektaak. Wat was het geweldig dat de meesters gymlessen verzorgden voor de hele school. Mooi om te zien hoe er in alle huiskamers meegedaan werd. Zo leek het toch even alsof we samen waren.

 

Na bijna 8 weken thuiswerken, zijn we nu eindelijk weer met elkaar op school. Natuurlijk met de nodige maatregelen, want hygiëne en de bekende "bubbel" zijn erg belangrijk. Snotneuzen moeten we thuis over laten gaan, het is even niet anders. Maar, het lijkt stiekem toch weer een beetje "normaal". Schouders eronder en ook genieten met elkaar, dat kunnen we goed op De Cirkel.

 

 

    
     W4Kangoeroe wedstrijd
Net als voorgaande jaren gaan we dit jaar als school meedoen aan de wereldwijde wiskundewedstrijd; de W4Kangoeroe. Dit is de grootste reken- en wiskundewedstrijd ter wereld, bedoeld voor de basisschool t/m 6 VWO. Er zijn bijna 6,5 miljoen deelnemers in ruim 70 landen. In alle landen wordt de wedstrijd op dezelfde dag georganiseerd.
In 2019 deden er maar liefst 93 kinderen van onze school mee. Afgelopen jaar (2020) deden we ook mee, maar verliep alles anders, omdat we toen thuiswerkten tijdens de eerste lockdown.
Op De Cirkel mogen leerlingen vanaf groep 4 zich aanmelden. De wedstrijd vindt in de klas plaats tijdens de rekenles. De kinderen die niet deelnemen, werken zelfstandig aan een andere taak. De wedstrijd is op donderdag 18 maart a.s.

 

    
     Aanmelden
Heeft uw kind nog een broertje of zusje (geboren 2017-2018) dat u wilt inschrijven op school? Vraag dan een aanmeldformulier aan via administratie.cirkel@degroeiling.nl

 

Graag brengen we ook onder de aandacht dat de peutergroep 4 dagen per week open is. De peutergroep zit op locatie Brittenburg en aanmelden kan via KMN Kind&Co: https://www.kmnkindenco.nl/pg/peutergroep-gouda-cirkel/

    
     Nieuws vanuit BSO Kind & Co
  • De BSO heeft in de voorjaarsvakantie een leuk programma  'Spacemissie' , te zien via deze link.

 

  • Kind&Co is al een tijdje bezig met voorbereidingen voor een Sport BSO op Olympia. Inmiddels zijn de vergunningen aangevraagd bij de gemeente. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen zich aanmelden voor de Sport BSO. Dat kan voor alle BSO dagen, maar ouders/kind kunnen ook kiezen voor bijvoorbeeld 1 dag Sport BSO en de overige dagen 'gewone BSO'. Lees meer hierover in deze nieuwsbrief!
    

    

Wist u dat...

- Alle kinderen uit de groep van juf Chantal een taartje mochten halen bij de bakker, toen zij jarig was. Zo werd het toch nog een feestje.

- Pip, het egeltje van juf Elly, steeds met haar op pad ging en de leukste avonturen beleefde.

- De meesters Justin, Milan en Tom fantastische gymlessen via Zoom organiseerden.

- Lege lokalen heel ongezellig en koud zijn.

- Alle kinderen van De Cirkel tijdens het thuiswerken heel erg hun best gedaan hebben en dat wij heel erg trots zijn.

- Het weer tijd is voor de Citotoetsen.

- De Cirkel een Instram- en Facebookaccount heeft waarop we u op de hoogte houden van leerzame en gezellige activiteiten die we op school doen.

- Alle leerlingen hun rapport hebben ontvangen.

- We allemaal gaan genieten van een welverdiende vakantie!

    

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2
Best wel weer even wennen, aan elkaar, de school, de groep.....Maar wat was het weer gezellig om elkaar te zien en met elkaar te spelen. Zeker in de eerste week met elkaar in de sneeuw!

 

Vrijdag 12 februari hebben we carnaval gevierd. Wat zagen de kinderen er super leuk uit! Het was een gezellige ochtend. We hebben polonaise gelopen, gespeeld, geknutseld en bingo gespeeld. In de kring stonden er lange tafels klaar, zodat we een modeshow konden doen. 

Groep 3
Het letterfeest afgelopen woensdag was gezellig en wat was het een feest! De hele ochtend bezig zijn met allerlei leesspelletjes, letters en lezen en tegelijkertijd veel leren! Als afsluiting kregen alle kinderen een zakje letterchips.
Groep 4
Vrijdagmiddag 12 februari vierden we in coronastijl, carnaval in de eigen groep!! Het was een feestje!

Groep 5
Na weer een gekke start deze week, hebben we gezellige dagen gehad. Er is hard gewerkt aan de toets voor rekenen en de Cito begrijpend lezen. Daarnaast was er tijd voor een spelling- en rekencircuit. Ook konden we eindelijk weer een keer gewoon gymmen in de Aakwerf!

 

Woensdag zijn de rapporten met iedereen mee naar huis gegaan; iedereen kon trots zijn. Zo te zien was iedereen dat ook.

 

Groep 6
Wat waren het weer fijne dagen in de klas! Heerlijk gewerkt en gespeeld.

De rapporten zijn mee naar huis. We hebben er 'n feestje van gemaakt!

 

 

Groep 7
Lieve leerlingen, welkom terug! Jullie werden gemist.

De eerste tijd weer samen op school was er één met veel mooie momenten. Na het opbergen van alle boeken en schriften en het vormen van nieuwe groepjes zijn we weer hard aan het leren gegaan met elkaar.

Het voelde al snel weer vertrouwd.  Natuurlijk was het soms wel even wennen dat de leerkracht nu weer de dagplanning bepaalde, maar het liep allemaal weer gesmeerd. Heerlijk dat we werden verwend met een dik pak sneeuw! Dat we zelfs weer konden schaatsen was fantastisch! 

 

 

Na de vakantie starten we met een het thema Wereldsterren. We zullen ons gaan verdiepen in wereldsterren uit diverse tijdvakken en werelddelen, zoals Dzjengis Khan en Anne Frank. Vervolgens doen de leerlingen onderzoek naar een zelfgekozen "wereldster" en zullen zij hun bevindingen aan elkaar presenteren. 

Groep 8
Afgelopen dinsdag hebben we sinds lange tijd weer kunnen gymmen in de sportzaal. Dit was voor iedereen enorm genieten! We hebben geschommeld, gefrisbeed, gehockeyd en vier-op-een-rij gespeeld. Het was weer een geslaagde les!

 

Woensdag hebben de kinderen hun rapport en schooladvies mee naar huis gekregen. 

Na de voorjaarsvakantie vinden op dinsdag 2 t/m donderdag 4 maart de adviesgesprekken plaats. Deze gesprekken duren ongeveer 15 minuten en zullen online, via Zoom, gevoerd worden. De kinderen mogen bij het gesprek aanwezig zijn.


R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62