Nieuwsbrief december 2020
 

Agenda (onder voorbehoud):

 

   4 december  Sinterklaasfeest 
  16 december  Dit jaar gaat het kerstdiner niet door
  17 december  Kerstmusical alleen voor de kinderen
  18 december  Kerstontbijt
  18 december  Kinderen zijn om 12.00 uur uit
  19 december t/m 3 januari  Kerstvakantie 
    4 januari 2021  Weer naar school 
  20 januari 2021  Studiedag, kinderen zijn vrij

 

     Beste ouders/lezers,
Nu de communicatie voornamelijk via Social Schools plaatsvindt, is er geen wekelijkse nieuwsbrief meer. Social Schools biedt veel voordelen en we zijn heel blij met deze app voor communicatie tussen school en ouders. Een nadeel is dat ouders geen inkijk meer krijgen in wat er in andere groepen gebeurt en daarom wordt de nieuwsbrief door sommigen gemist.

We zijn aan het uitzoeken hoe we daar zo goed mogelijk op kunnen inspelen. Hierbij ontvangt u in elk geval een oude vertrouwde nieuwsbrief.

    
     Zoeken naar mogelijkheden binnen de beperkingen
Dat corona een grote impact heeft op de samenleving hoeven we u niet te vertellen. We zijn blij dat de basisscholen open zijn en dat we kunnen blijven lesgeven, uiteraard met inachtneming van een aantal regels. Zoals u weet volgen wij daarbij het protocol dat is opgesteld voor het basisonderwijs: https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-basisonderwijs.pdf

 

Dat betekent dat ouders helaas nog niet op grote schaal welkom zijn in de school. Om die reden hebben de oudergesprekken van de groepen 1 t/m 4 via Zoom plaatsgevonden. Bij uitzondering kan er soms wel een gesprek op school plaatsvinden, waarbij wij strikt de 1,5 meter afstand hanteren. Binnen de beperkingen zoeken wij ook naar mogelijkheden: wat kunnen we wél laten doorgaan? Uiteraard op een verantwoorde manier. In deze nieuwsbrief vindt u daar een aantal voorbeelden van.

    
     Sinterklaas
Aanstaande vrijdag 4 december hopen we Sint en zijn Pieten te mogen verwelkomen. Er zal geen gezamenlijke ontvangst op het schoolplein zijn, zoals in andere jaren. Ook hebben Sint en de Pieten al aangegeven 1,5 meter afstand te houden van de kinderen. Op één jong Pietje na, dat wel tussen de kinderen mag komen. Want stel je toch voor dat Sint die dag daarna verkouden blijkt te zijn…. dan willen we zéker weten dat er geen nauw contact is geweest met alle kinderen van De Cirkel.

 

Vorige week zijn in alle klassen rommelpieten langs geweest. Gelukkig hebben ze behalve rommel ook wat lekkers achtergelaten voor de kinderen. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben lootjes getrokken en zijn druk bezig met het maken van een surprise en gedicht. Spannend voor de kinderen om er vrijdag achter te komen wie voor wie een surprise en gedicht heeft gemaakt! 

    
     Kerstdiner wordt kerstontbijt
Dit jaar zal er geen kerstdiner zijn. Dat is natuurlijk jammer, want het is altijd zo leuk om in het donker naar school te komen en in een sfeervolle klas met elkaar te eten. Reden is het beperken van het aantal breng- en haalbewegingen, in lijn met de maatregelen van het kabinet. Daarom laten we de kinderen niet een extra keer naar school komen. Bovendien vinden we het op dit moment niet verantwoord om iedereen zelfgemaakt eten te laten meenemen. We hebben natuurlijk wel een leuk alternatief bedacht, een kerstontbijt!! Het kerstontbijt vindt plaats op vrijdag 18 december in de eigen klas en wordt ingekocht door de ouderraad.
    
     Kerstmusical
Een echte Cirkel traditie is het, de kerstmusical die jaarlijks door een enthousiaste groep ouders wordt bedacht, ingestudeerd en uitgevoerd. Het loopt dit jaar allemaal een beetje anders… Gelukkig heeft de musicalgroep een manier gevonden om de musical toch door te laten gaan voor de kinderen! Er wordt in kleine groepjes geoefend, natuurlijk op 1,5 meter afstand. Er is nagedacht hoe de voorstelling kan doorgaan als een of meerdere spelers uitvallen, bijvoorbeeld vanwege verkoudheid of quarantaine. Bovendien houden de spelers tijdens de voorstelling 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de kinderen.

De voorstellingen vinden plaats op donderdag 17 december op locatie Rijnlust. De kinderen gaan er met de eigen klas naartoe. Helaas is er dit jaar geen voorstelling mogelijk voor ouders.

    
     Ventilatie – geef uw kind een warme trui of vest mee
Op beide locaties hebben metingen plaatsgevonden. Deze steekpoef wijst uit dat de CO2 waarden in de lokalen binnen de richtlijnen vallen en dat de luchtverversing op orde is.

Dat is natuurlijk fijn! Goed ventileren blijft belangrijk. Daarom zetten wij op meerdere momenten op de dag de ramen open, bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen. Nu het buiten kouder begint te worden, kan het in de klas soms ook wat kouder zijn. Wij raden u aan om een trui of vest mee te geven aan uw kind.

    
     In quarantaine
Wanneer een kind niet naar school kan komen vanwege quarantaine, zorgt de leerkracht voor werk om thuis te doen. Als er materiaal vanuit school nodig is, zoals boeken en schriften, wordt overlegd hoe die het best bij de leerling kunnen komen. Ook kan er als dat nodig is een tablet van school geleend worden. Het werk dat geboden wordt, zal niet dagvullend zijn. Dat komt doordat het kind niet alles één op één thuis kan doen en we op een dag ook buitenspelen, gymmen etc. Hoort een leerkracht ’s ochtends pas dat een leerling afwezig is, dan is het niet altijd mogelijk om meteen al een volledig werkpakket aan te bieden. Dat komt dan later op de dag. Met name bovenbouwleerlingen weten vaak al goed waar ze zelf aan kunnen werken en (voor)lezen is altijd goed!

 

Als een kind in quarantaine is vanwege een coronabesmetting van een gezinslid en zelf geen klachten heeft, plaatsen we geen bericht meer op de klasse pagina op Social Schools. De klasgenoten krijgen van de juf of meester te horen wat de reden van afwezigheid is. Is er sprake van een coronabesmetting bij de leerling zelf, dan wordt er wel een bericht op Social Schools geplaatst.

    
     Aanmelden van een jonger broertje of zusje
Heeft uw kind nog een broertje of zusje (geboren 2017-2018) dat u wilt inschrijven op school? Vraag dan een aanmeldformulier aan via administratie.cirkel@degroeiling.nl

 

Graag brengen we ook onder de aandacht dat de peutergroep 4 dagen per week open is. De peutergroep zit op locatie Brittenburg en aanmelden kan via KMN Kind&Co: https://www.kmnkindenco.nl/pg/peutergroep-gouda-cirkel/

    

Nieuws uit de groepen

Herinrichting ruimtes van locatie Brittenburg
Voor locatie Brittenburg maken wij plannen voor een nieuwe inrichting.

 

De tafeltjes en stoeltjes van de kleutergroepen waren al een tijd aan vervanging toe en dat was een mooie aanleiding om na te denken hoe we het spelend leren zo goed mogelijk terug kunnen laten komen in het meubilair. We hebben grootse plannen om de kleutergroepen anders in te richten!

 

Ook zijn er ideeën voor een leerplein voor de groepen 3 en 4 met leeshuisjes, werkplekjes, bibliotheek en een podium. Meer informatie volgt!

Externe partners

 

  • Ook wijzen we u graag op een webinar van het Centrum voor Jeugd & Gezin over kind en media. Tijdens deze avond worden de voor- en nadelen besproken van het gebruik van beeldschermen en online media door kinderen. U krijgt tips hoe u uw kind mediawijs kunt opvoeden.
    In samenwerking met een mediacoach worden twee webinars georganiseerd: één voor ouders van kinderen van 4-8 jaar en één voor ouders van kinderen van 9-12 jaar. Bekijk de uitnodiging via deze link.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62