Schooljaar 2019-2020 nummer 22
 

Agenda:

 

 19 februari  Carnaval
 20 en 21 februari   Studiedagen leerkrachten, alle kinderen zijn vrij
 24 t/m 28 februari   Voorjaarsvakantie
 25 maart  Grote Rekendag
  9 april  Paasontbijt: hiervoor is een schoenendoos nodig
10 t/m 13 april  Paasweekend, kinderen zijn vrij

 

     Beste ouders/lezers,
Volgende week nog 3 dagen naar school en daarna kunnen we genieten van de voorjaarsvakantie! Woensdag 19 februari staat in het teken van het Carnaval en het belooft een leuke ochtend te worden. 

De volgende weekbrief komt vrijdag 6 maart weer uit.

 

    
     Carnaval
Woensdag 19 februari vieren wij Carnaval op school. Deze dag hoeven de kinderen geen eten en drinken mee. Dit krijgen ze namelijk op school.
Wel moet ieder kind een lege drinkbeker meenemen, zodat wij geen plastic bekertjes hoeven te gebruiken (dat is natuurlijk beter voor het milieu). 
Alle kinderen mogen zelf weten hoe ze verkleed naar school komen. Alleen 'gewelddadige' accessoires, zoals neppistolen en -zwaarden mogen thuis blijven. 
    
     Schoolschaaktoernooi
Afgelopen woensdag hebben 4 teams uit de groepen 5 t/m 8 meegedaan aan het schoolschaaktoernooi bij Schaakclub Messemaker 1847. We zijn als school niet in de prijzen gevallen maar de kinderen hebben wel een hele leuke, sportieve middag gehad en gingen allemaal met een medaille naar huis!
    
     Oudercommunicatie app
Na de voorjaarsvakantie gaan we aan de slag met Social Schools, de schoolapp waarmee we u op de hoogte houden van o.a. inhoudelijk en leuke updates uit de klas, agendapunten en meer! Zie flyer ! 

 

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging via de leerkracht van uw kind(eren).

    
     Schoenendoos
Het duurt nog even.... maar op donderdag 9 april staat het paasontbijt op de agenda. De kinderen hebben hiervoor een schoenendoos nodig! Tip: misschien handig om nu alvast een schoenendoos te bewaren.
    
     Schoolreisje groep 3 t/m 7
Op maandag 18 mei gaan de kinderen van groep 3 t/m 7 op schoolreis!

De brief met meer informatie over de bestemming van het schoolreisje en het verzoek om het schoolreisgeld over te maken ontvangt u in een aparte mail. 

 

 

    
     Agenda Sociaal Team en Jeugdgezondheidszorg
 20 februari   JGZ op Brittenburg van 11.30-13.30 uur
   5 maart  Sociaal team op Brittenburg van 14.00-16.00 uur
 18 maart  JGZ op Brittenburg van 11.30-13.30 uur
    

Nieuws uit de groepen

Groep 4
 • Tafels: De meeste kinderen hebben de tafel van 2 behaald. Mocht dit nog niet zo zijn graag nog even goed oefenen. Ook hebben de kinderen de tafel van 5 mee naar huis gekregen. Dit toetsje wordt aanstaande dinsdag (18 februari) afgenomen.
 • Carnaval: Woensdag vieren we op school carnaval. Hier kunnen we nog wat hulp voor gebruiken. Meld u aan bij de klassenouders.
 • Oudergesprekken: Deze week waren de oudergesprekken. Fijn dat u weer allen aanwezig kon zijn.

Groep 4A:

 • De leerlingen hebben deze week het woordendictee van thema 4 gehad. Volgende week komen het zinnendictee en de taaltoets van dit thema nog aan bod. 

Groep 4B:

 • Met rekenen hebben we veel geoefend met de digitale klok met hele en halve uren. Ook is de tafel van 2 aan bod gekomen en hebben we gezien welke figuren symmetrisch zijn door middel van een spiegeltje.
Groep 5
Groep 5A:
 • Taal/Spelling: Volgende week beginnen we met spelling en taal met thema 5 'in de ruimte'. Bij spelling gaan we werken aan de woorden met au (pauw), ou (hout), cht (nacht) en verkleinwoorden (-je, -tje en etje).
 • Rekenen: Met rekenen werken we met de sommen 6 x 32 door te splitsen, door-en terugtellen tot 1.000 en blijven we de deeltafels oefenen.
 • Carnaval: Woensdag vieren we carnaval met elkaar.
 • Gymles: Na de voorjaarsvakantie gaat groep 5A op woensdag naar de gym i.p.v. de donderdag. De eerste gymles is op woensdag 4 maart.
 • Toets: Donderdag 5 maart is de toets van geschiedenis over thema 3, de middeleeuwen. Het blad gaat maandag mee naar huis.
 • Stagiaire: Vanaf donderdag 5 maart komt juf Iris op de donderdag en vrijdag in groep 5A stage lopen. 

Groep 5B:

 • Taal: We zijn gestart met het nieuwe taalthema, de woorden staan op de site en gaan op papier mee naar huis vandaag.
 • Toets: Maandag is de aardrijkskundetoets, de samenvatting is eerder deze week door de kinderen mee naar huis genomen.
 • Foto's: Foto's van het schaaktoernooi, waar zes kinderen uit onze klas deze week enthousiast aan meededen, komen dit weekend op de klassenpagina. Aanstaande woensdag is het 's middags tijd voor de damkampioenschappen, ook hier doen negen leerlingen uit onze klas aan mee. Veel plezier weer en succes allemaal. 
 • Klassenpagina: Kijk voor meer informatie regelmatig op onze klassenpagina, die staat vol met foto's en met uitleg over de verschillende vakken. 
Groep 6 en 6/7

Groep 6:

 • Schaaktoernooi: Woensdag hebben Lars, Stijn en Adriaan meegedaan aan het schaaktoernooi. Ze hebben een leuke middag gehad en gingen allemaal naar huis met een medaille. De foto's staan inmiddels op de site. 
 • Taal: Gisteren zijn de woordenschatwoorden en instapkaarten van taal van thema 5 meegegaan naar huis. 
 • Crea-middag 3: Vandaag was de derde doe/crea-middag. De kinderen hebben weer genoten van hun zelf gekozen activiteiten. De foto's verschijnen dit weekend weer op de site. 
 • Bezoek Goudse Waag: Dinsdag 18 februari gaan de kinderen op de fiets naar het Waaggebouw in de stad.
 • Carnaval: Woensdag vieren we carnaval. De kinderen mogen dan verkleed op school komen.
 • Afscheid Emma: Helaas gaat Emma ons verlaten na de voorjaarsvakantie. Wij wensen haar veel succes op haar nieuwe school in Ter Aar!
 • Komst Milana: Na de voorjaarsvakantie komt er een nieuw meisje in de klas: Milana - van harte welkom!
Groep 6/7:
 • Huiswerk: maandag hebben de leerlingen een werkblad meegekregen voor spelling of de staartdeling. Donderdag hebben de leerlingen leerwerk voor een topotoets meegekregen. De toets is 5 maart, de donderdag na de voorjaarsvakantie.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: deze week hebben we de oversteektechniek uitgebreid besproken. Hierbij 'steek je over' tijdens een conflict, waardoor je je kan inleven in een ander. Hoe ervaart iemand anders de situatie en hoe komt dat? De kinderen hebben de opdracht gekregen om de oversteektechniek toe te passen tijdens een conflict. Hier kan natuurlijk thuis ook mee worden geoefend!
 • Schaken: een aantal fanatiekelingen hebben meegedaan met schaken gisteren. Het was een leuke middag!
Nieuwsbrief van de Brede School
Hier de link naar de nieuwsbrief van de Brede School.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62