samenwerking kleuters

Welkom op De Cirkel

Ons motto is: “Ieder kind een toptalent”. Het ene kind is goed in rekenen, het ander blinkt uit in creativiteit. We gaan uit van datgene waar uw kind goed in is en stimuleren het om gebruik te maken van hun eigen talent en elkaars talent.
  • Vertrouwen
    Wij zijn een veilige school, waarin we in een sfeer van vertrouwen en plezier met elkaar samenwerken. Heldere regels zorgen dat kinderen, leerkrachten en ouders weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Lees verder ›
  • Eigenheid
    Op onze school hebben we oog voor de eigen talenten en kwaliteiten van ieder kind. Elke groep werkt op drie niveaus. Leerlingen die meer aankunnen, vinden in de tweewekelijkse verrijkingsgroep of plusklas extra uitdaging. Aan kinderen met dyslexie besteden we extra aandacht met de methode Pi-Spello. Lees verder ›
  • Ambitie
    Wij stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot respectvolle mensen die het beste uit zichzelf halen. We stellen heldere doelen en maken leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. Moderne lesmethodes, een snelle glasvezelverbinding, digiborden en computers in elke klas zijn daarbij voor ons vanzelfsprekend.

Nieuws

Fijne vakantie allemaal!
12 jul 2017 -

Zomerlezen
12 jul 2017 -

De vakantie gaat beginnen. Een heerlijke tijd om lekker veel te lezen! Helaas gebeurt dit niet altijd, met tot gevolg dat sommige kinderen zakken in leesvaardigheidsniveau. Afgelopen week is er daarom in de groepen aandacht geweest voor 'zomerlezen'. Het 'zomerlezen' is georganiseerd door de Bibliotheek Gouda. De kinderen hebben onder meer een zomerleesbingo meegekregen, met op de achterkant de uitleg. Een andere opdracht die de leerlingen hebben gekregen: Laat een leuke leesfoto maken van jezelf, en neem deze na de vakantie mee naar school, of mail de foto naar de leerkracht. Bijvoorbeeld: ik lees in een boomhut, ik lees op het strand, ik lees op de achterbank van de auto, ik lees in de tent, ik lees in de tuin.... enz.  In de eerste week na de vakantie komen we terug op deze foto's, en hangen we ze op in het nieuwe lokaal!