samenwerking kleuters

Welkom op De Cirkel

Ons motto is: “Ieder kind een toptalent”. Het ene kind is goed in rekenen, het ander blinkt uit in creativiteit. We gaan uit van datgene waar uw kind goed in is en stimuleren het om gebruik te maken van hun eigen talent en elkaars talent.

  • Vertrouwen
    Wij zijn een veilige school, waarin we in een sfeer van vertrouwen en plezier met elkaar samenwerken. Heldere regels zorgen dat kinderen, leerkrachten en ouders weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Lees verder ›
  • Eigenheid
    Op onze school hebben we oog voor de eigen talenten en kwaliteiten van ieder kind. Elke groep werkt op drie niveaus. Leerlingen die meer aankunnen, vinden in de tweewekelijkse verrijkingsgroep of plusklas extra uitdaging. Aan kinderen met dyslexie besteden we extra aandacht met de methode Pi-Spello. Lees verder ›
  • Ambitie
    Wij stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot respectvolle mensen die het beste uit zichzelf halen. We stellen heldere doelen en maken leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. Moderne lesmethodes, een snelle glasvezelverbinding, digiborden en computers in elke klas zijn daarbij voor ons vanzelfsprekend.

Nieuws

Nieuwe schooltijden
28 mei 2017 - Zoals u weet, werken wij vanaf het nieuwe schooljaar met het continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen tussen de middag op school eten. Het rooster ziet er als volgt uit:

 

Maandag: 8.30 uur - 14.30 uur

Dinsdag: 8.30 uur - 14.30 uur

Woensdag: 8.30 uur - 12.00 uur

Donderdag: 8.30 uur - 14.30 uur

Vrijdag: 8.30 uur - 14.30 uur*

 

*De kleuters gaan op vrijdag tot 12.00 uur naar school.


Prijsuitreiking aan de winnaars van de W4 kangoeroewedstrijd
28 mei 2017 -  

 

 

De prijsuitreiking aan de winnaars van de W4kangoeroewedstrijd (een wereldwijde reken- en wiskundewedstrijd voor basis- en middelbare scholen) heeft afgelopen woensdag 24 mei plaatsgevonden. Van de 78 deelnemende leerlingen had Marijn Pater uit groep 7b de hoogste score!

 

 

  Lees meer ›